POGOJI SODELOVANJA

*Delamo brez predplačila: plačilo se izvede, ko gre posamezni strokovnjak na delo.

*Natančna cena naših storitev se določi individualno po pogajanjih in je odvisna od stopnje težavnosti iskanja strokovnjakov, hitrosti, trajanja uporabe naših storitev in ekskluzivnosti sodelovanja.

*Običajna garancijska doba za kandidate, ki prihajajo na delo, je 90 dni. Garancijski rok se določi za vsak primer posebej in se prilagodi vašim željam.

*V primeru prekinitve sodelovanja med podjetjem naročnikom in kandidatom v garancijski dobi, ne glede na to, kdo je sprožil prekinitev sodelovanja, se naročniku ponudi brezplačna ustrezna zamenjava.

pogoji_poslovanja- TopJob4U | Zaposlitev | Delo | Kadri | Borza dela