OUTSOURCING KADROVSKE FUNKCIJE

Smo specialisti za kadre, vaša zunanja kadrovska služba, ki jo za vas opravljamo po potrebi.
Odlikuje nas fleksibilnost in stroškovna učinkovitost…

Na podlagi poglobljenega razgovora in ugotovljenih vrednot podjetja ter potreb po delovni sili, za vas opravimo slednje:

*Oglaševanje prostih delovnih mest – sestavljanje in oblikovanje oglasov – razni mediji – razni oglaševalski kanali,

*Iskanje primernega kadra,

*Iskanje vodilne/spec. delovne sile – headhounting,

*Sortiranje prejetih prijav na razpisana delovna mesta,

*Terminiziranje s kandidati/kandidatkami za zaposlitev,

*Pošiljanje vabil na razgovore,

*Vodenje evidenc prosilcev,

*Opravljanje razgovorov (1, 2, 3 krog do izbire),

*Preverjanje oseb – kdo prihaja v vaše podjetje in zakaj?

*Preverjanje referenc, predkaznovanost, druge zakonite preveritve,

*Organizacija poskusnega dela – testa usposobljenosti,

*Rekrutiranje (opcijsko – po dogovoru – odvisno od branže).

Vpeljava nagrajevanja – KPI (Key Performance Indicator)
ključni pokazatelji uspešnosti in samoocenjevanja

Ključni kazalnik uspešnosti je merljiva vrednost, ki dokazuje, kako učinkovito podjetje dosega ključne poslovne cilje.

Organizacije uporabljajo KPI na več ravneh, da ocenijo svoj uspeh pri doseganju ciljev.

Želite (iz)meriti uspešnost zaposlenih?

Ključni kazalniki uspešnosti na visoki ravni se lahko osredotočijo na splošno uspešnost poslovanja, medtem ko se kazalniki na nizki ravni lahko osredotočijo na procese v oddelkih, kot so prodaja, trženje, kadri, podpora in drugi.

*Urejanje subvencij za zaposlitve

*Organizacija zdravniških pregledov, varstva pri delu, izpitov pred pričetkom dela

*Spremljanje zakonodaje in ažurno prilagajanje dokumentacije…

*Urejanje zadev z raznimi inšpekcijami (delovna, varstva pri delu, …)

V okviru svojih storitev nudimo opcijsko tudi storitve licenciranega detektiva, ki so nujne za upoštevanje pridobljenih dokazov na sodiščih.

Odkrivamo zlorabe pravic do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, zlorabe bolniškega dopusta, odkrivanje tatvin v podjetju, odkrivanje prisluškovalnih naprav in zakonska ureditev video nadzora, zaščita informacijskega sistema in preprečitev kraj intelektualne lastnine podjetja (baze podatkov, uhajanje informacij, …)

Za vas opravimo zakonito vročanje odpovedi, vodenje disciplinskih postopkov, zastopanje podjetja na mediacijah in sodiščih v primerih disciplinskih prestopkov zaposlenih.