Dejavnost pri iskanju zaposlitve (78.100)

V ta podrazred spada dejavnost Posredovanje zaposlitve.

  • iskanje, izbira in nameščanje osebja, opravila v zvezi z zaposlovanjem tako za potencialne delodajalce kot delojemalce:
  • testiranje in izbor kandidatov,
  • preverjanje priporočil,
  • iskanje in nameščanje vodilnega kadra,
  • dejavnosti ob sklepanju pogodb o delu,
  • dejavnost agenciji za zaposlovanje prek interneta,
  • priprava seznamov prostih delovnih mest, napotitev iskalcev zaposlitve,
  • dejavnost agencij za iskanje gledaliških, filmskih zasedb.

    Vir: Statistični urad RS

Pogoji za opravljanje dejavnosti so na voljo tukaj.

Predpise in pogoje določa: Zakon o urejanju trga dela

Dejavnost posredovanje zaposlitve se lahko izvaja na dva načina.

Prvi je, da se dejavnost lahko opravlja prosto na trgu kot tržna dejavnost, pri čemer morajo biti izvajalci ustrezno registrirani za opravljanje   te dejavnosti (AJPES). V tem primeru od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) ne   potrebujejo nikakršnega soglasja ali dovoljenja za opravljanje dejavnosti, saj Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) izvajanja navedene dejavnosti  ne omejuje. Drugi način je, da ministrstvo, skladno z ZUTD, razpiše javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela, s katerim  izbranim koncesionarjem podeli koncesijo za opravljanje storitev za trg dela, bodisi storitve VKO, bodisi posredovanja zaposlitve. Natančni pogoji za pridobitev koncesije se določijo v javnem razpisu. 

 Vir/link: https://spot.gov.si