Posredovanje pri sklepanju poslov (74.900)

V ta podrazred spadajo različne storitvene dejavnosti, namenjene pretežno poslovnim strankam. 

  • posredništvo pri sklepanju poslov, tudi pri prodaji podjetij, profesionalnih praks ipd.
  • posredništvo pri trgovanju z avtorskimi pravicami ter pravicami, ki se nanašajo na industrijsko lastnino (patente, blagovne znamke, licence, franšize ipd.)
  • ocenjevanje, razen ocenjevanja nepremičnin in cenitev škode
  • svetovanje na področju varovanja
  • svetovanje s področja ekologije
  • napovedovanje vremena
  • svetovanje na področju agronomije, gozdarstva
  • drugo strokovno in znanstveno svetovanje

Pogoji za opravljanje dejavnosti so na voljo tukaj.

TopJob4U | Zaposlitev | Kadri | Borza dela_Rokovanje