STE SE USTREZNO ZAVAROVALI?

Vsa vaša prizadevanja so lahko zaman, v kolikor…     
                                    Kako ste poskrbeli za zavarovanje vaše odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti?

         Zavarovanje odgovornosti iz opravljanja dejavnosti mora biti prilagojeno podjetnikom, družbam, društvom, šolam, kmetom ipd.

*Kaj mora kriti splošno zavarovanje odgovornosti?
 
 • odškodninske obveznosti zavarovanca, ki imajo za posledico poškodovanje oseb ali stvari,
 • proizvajalčevo odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari,
 • izplačilo odškodnine oškodovancu, v kolikor je odškodninski zahtevek upravičen,
 • pravno zaščito pred neutemeljenimi ali previsokimi odškodninskimi zahtevki,
 • stroške ugotavljanja odškodninske obveznosti,
 • pravdne stroške.
Zavarovanje odgovornosti - TopJob4U | Zaposlitev | Delo | Kadri | Borza dela
Zavarovanje odgovornosti 1 - TopJob4U | Zaposlitev | Delo | Kadri | Borza dela


*Smiselno je (do)zavarovati še:

 • odgovornost delodajalca za škodo, ki jo delavci utrpijo pri delu,
 • odgovornost za škode, ki nastanejo v tujini,
 • odgovornost za poškodovanje tistih delov nepremičnine, na katerih izvajate storitev,
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja,
 • odgovornost za stvari, ki ste jih prevzeli v hrambo,
 • odgovornost za škode na motornih vozilih strank v delavnicah in izven delavnic,
 • še mnoga druga dodatna kritja prilagojena vaši dejavnosti.